We kunnen niet zonder telefoon. Zeker zakelijk niet – lees de white paper

10 jaar terug werd de telefoon een zachte dood voorspeld. Deze achterhaalde technologie zou met een sneltreinvaart worden ingehaald door e-mail, selfservice, sociale media en WhatsApp-achtige oplossingen.

Anno 2015 is niets minder waar en heeft de telefoon, als het er echt om gaat, nog steeds een centrale plaats in de communicatie met klanten. Lees deze white paper.

Quality Support publiceert een White Paper die ingaat op de rol van de telefoon in de moderne klantcontactomgeving. Ondanks de geluiden van de laatste jaren dat de telefoon voor de klantenservice een aflopende zaak is, bewijst Quality Support dat de noodzaak tot persoonlijk en empathisch contact tussen organisaties en klanten vandaag de dag zelfs essentieel is.

Na een korte terugblik in de tijd, een analyse van de veranderende klantwensen en een bloemlezing uit een aantal recente onderzoeken wordt kort stil gestaan bij de technologische ontwikkelingen. Vervolgens wordt ingegaan op het belang van een goede onderlinge afstemming van de klantcontact kanalen. Het nut van het ontwikkelen van een effectieve omni channel strategie wordt uitgebreid toegelicht.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons hieronder weten of stuur een mail naar sales@XeloQ.com

..